Outras Tarifas

 • Enerxía eléctrica y Auga
  A empresa concesionaria resérvase o dereito de determinar o consumo exacto de auga e enerxía mediante contadores, en cuxo caso a tarifa a aplicar será a seguinte:
 • Estanza en Varadoiro

  O prezo de estanza en varadoiro é aplicable por metro cadrado e día.


 • Tarifas de Varadoiro e Servizos (Grua - Travellift)

  Máximos: 60Tn - manga 5m.
  O prezo inclúe unha manobra de izada ou botadura.
  1) Mínimo facturado: unha hora.